Show simple item record

Art gallery Praha Lannovadc.contributor.advisorPošmourný Jiří
dc.contributor.authorSüsser Rudolf
dc.date.accessioned2016-10-17T08:44:31Z
dc.date.available2016-10-17T08:44:31Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-595686977105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66354
dc.description.abstractTato diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt a zaměřuje se na projekt kulturního objektu, konkrétně galerie výtvarných umění, primárně určené pro potřeby města a státu. Objekt je umístěný na konkrétní místo v Praze na pomezí Starého a Nového města u Štefánikova mostu. Důraz je soustředěn na kontext místa, individualitu zpracovatele i zpracování. Snahou bylo řešit území jako celek v návaznosti na stavby podél pravého břehu řeky Vltavy, kde se nacházejí stavby určené pro kulturu a vzdělanost. Součástí bylo vyřešení dopravní situace a s tím spojené lepší zapojení objektu do ruchu města a zpřístupnění automobilové i městské hromadné dopravě, tak i pěším. Součástí je i rozsáhlý park, který skýtá možnost dalšího rozvoje.cze
dc.description.abstractThis thesis builds on the related design and focuses on design of a cultural object, namely, art gallery, primarily designed for needs of the city and state. The building is located at a specific location in Prague on the border of two city district, Old and New Town. The emphasis is on the context of the place and indiviulity processing. The aim was to solve this location as a whole part in relation along the right bank of the Vltava River wher there are buildings designed for culture and education. Part of it was resolving the traffic siutation which includes better involvement to tourism city nad culture life and making it accessible to cars and public transport, as well as pedestrians. It also includes large park, which offers an opportunity for further development.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectachitektonická studie, diplomní projektcze
dc.subjectarchitectural study, diploma thesiseng
dc.titleGalerie výtvarného umění Praha Lannovacze
dc.titleArt gallery Praha Lannovaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record