Show simple item record

Railway Museum, Masarykovo nádraží, Prague

dc.contributor.advisorDaďa Jaroslav
dc.contributor.authorSynková Anna
dc.date.accessioned2016-10-17T08:44:16Z
dc.date.available2016-10-17T08:44:16Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-595686973705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66346
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje na koncept řešení oblasti dnešního Masarykova nádraží v Praze zpracovávaný v předdiplomním projektu, který počítá s nahrazením nádraží železničním muzeem. Hlavním úkolem projektu bylo smysluplně využít stávající objekty a doplnit je o nové, které by navazovaly na hodnoty památkově chráněných budov. Železniční muzeum má nabídnout pohled na vozy a lokomotivy ze všech stran, umožnit nahlédnutí do různých koutů historické budovy, poskytnout kontakt s exponáty a interaktivní prvky a přilákat širokou veřejnost, ale i uspokojit nadšence. Celý areál by měl zahrnovat i různé doplňkové funkce, které by přilákaly další návštěvníky a oživily celou oblast.cze
dc.description.abstractThe thesis follows the concept of solution to the presentday area of Masarykovo nádraží in Prague (Prague Masaryk railway station) conceived in the city planning project, which expects replacement of the current railway station with a railway museum. The main task of the project was to make use of the existing buildings to good purpose and to add new ones, that would take into account the values of the protected historic buildings.The railway museum should offer look at trains and railcars from every angle, anable examination of various corners of the historic building, provide interactive elements and contact with the exhibits and attract the general public as well as satisfy enthusiasts. The whole complex should also comprise additional functions to attract more visitors and bring life to the area.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectželezniční muzeum, Masarykovo nádraží, lokomotivy, vozycze
dc.subjectrailway museum, Masaryk station, trains, railcarseng
dc.titleŽelezniční muzeum na Masarykově nádraží v Prazecze
dc.titleRailway Museum, Masarykovo nádraží, Pragueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeVelíšek Lukáš
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record