Show simple item record

Vltava Gallery - Lannova/Revolucni

dc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorŠulcová Stanislava
dc.date.accessioned2016-10-17T08:44:08Z
dc.date.available2016-10-17T08:44:08Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifierKOS-595686971105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66339
dc.description.abstractNavrhovaná galerie se nachází ve hlavním městě České republiky ,v Praze u pravého břehu Vltavy na křížení ulic Revoluční / Lannova. Pozemek, na němž je stavba umístěna, je v památkové rezervaci a sousedí s několika významnými budovami. Objekty nové galerie jsou citlivě zasazeny do kontextu a panoramatu Prahy. Půdorysy jednotlivých objektů galerie sledují uliční čáru ulice Lannova a proporčně vycházejí z proporcí blízké okolní zástavby. Směrem ke křížení ulic Revoluční / Lannova je umístěna občanská vybavenost (kavárna, infocentrum, atd.), směrem k Ministerstvu dopravy parter postupně přechází do parkové úpravy s návazností na stezku a nábřeží kolem Vltavy. Pro větší turistickou atraktivnost je v průsečíku os náplavky a ulice U Nemocenské pojišťovny umístěna galerijní rozhledna.cze
dc.description.abstractThe proposed gallery is located in the Czech capital - Prague, on the right bank of the Vltava River at the intersection of Revoluční and Lannova streets. The property where the building is situated, locates in a conservation area and several important buildings stand alongside. The objects of the new gallery are sensitively set into the context and panorama of Prague. Floor plans of individual objects of the gallery follows the street line of Lannova Street and are proportionally based on the dimensions of the nearby surroundings. Towards the crossing of Revoluční and Lannova streets the amenities is located (cafe, information center, etc.). In direction of the Department of Transportation the parterre gradually flows into the park and links to the pavement and embankment along the Vltava River. For greater tourist attractiveness there is a gallery's viewing tower located in the intersection of embankment and U Nemocenské pojišťovny street.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectGALERIE, GALERIE 21. STOLETÍ, GALERIE REVOLUČNÍ/LANNOVA, GALERIE PRAHA, STAVBA PRO KULTURU, PRAHAcze
dc.subjectGALERRY, GALERRY OF THE 21ST CENTURY, GALERRY REVOLUČNÍ / LANNOVA, PRAGUE GALERRY, BUILDING FOR CULTURE, PRAGUEeng
dc.titleGalerie u Vltavy - Lannova/Revolučnícze
dc.titleVltava Gallery - Lannova/Revolucnieng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record