Show simple item record

Solutions of Transfer Stop Limuzská

dc.contributor.advisorJareš Martin
dc.contributor.authorJůza Lukáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:43:36Z
dc.date.available2016-10-17T08:43:36Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifierKOS-595683104105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66320
dc.description.abstractCílem této práce je poukázat na možnost zatraktivnění autobusových linek v oblasti Malešic. S cílem zlepšit provoz autobusových linek byla provedena analýza problémových míst. Na základě analýzy a průzkumu přestupních vazeb byla u problémových míst navržena preferenční opatření, jejichž problematika je v práci popsána. Tato práce podrobněji zpracovává jednu variantu navrženou v rámci bakalářské práce.cze
dc.description.abstractThis thesis tries to refer to possibility of getting bus lines in district Malešice more attractive. With a view to improve service of bus lines was made analysis problematic locations. A survey of transfer relations was made for better transfers. Based on the analysis and the survey were proposed preferential measures in problematic locations, the problem is described in the thesis. This thesis solves one solution which was proposed in bachelor´s thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPreference, městská hromadná doprava, Malešicecze
dc.subjectPreference, city transport, Malešiceeng
dc.titleŘešení přestupního bodu Limuzskácze
dc.titleSolutions of Transfer Stop Limuzskáeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeNovotný Vojtěch
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record