Show simple item record

Coating materials for the creation electrically conductive coatings

dc.contributor.advisorKudláček Jan
dc.contributor.authorOtta Jiří
dc.date.accessioned2016-10-17T08:42:37Z
dc.date.available2016-10-17T08:42:37Z
dc.date.issued2016-08-11
dc.identifierKOS-595411787405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66284
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou vodou ředitelných nátěrových hmot. Dále práce pojednává o elektricky vodivých povlacích. Experimentální část práce je zaměřena na tvorbu nátěrových hmot s různým poměrem vodivých částic. Cílem této diplomové práce je nalezení vhodného plniva a jeho optimální koncentrace, která zajistí vytvoření elektricky vodivého (antistatického) povlaku na bázi vodou ředitelné nátěrové hmoty. Jako plnivo byly použity vícestěnné uhlíkové nanotrubice, grafit a saze. Dále byly porovnány metody dispergace pomocí zubového míchadla, míchadla rotor - stator, míchadla visco - jet při různých parametrech nastavení těchto procesů. Výsledné povlaky byly podrobeny celé řádě zkoušek ke stanovení jejich funkčních a ochranných vlastností.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue regarding water-based coatings. Then it is concerned with electrically conductive coatings. The experimental part is focused on the production of coatings with different ratios of conductive particles. The aim of this thesis is to find a suitable filler and its optimum concentration which would ensure the creation of electrically conductive (antistatic) coating based on waterborne coatings. In the function of filler were used multi-walled carbon nanotubes, graphite and carbon black. The comparison of the methods of dispersion was accomplished with the use of a gear stirrer, rotor - stator stirrer, visco - jet stirrer at various parameters of setting of these processes. The resulting coatings were subjected to a variety of tests to determine their functional and protective properties.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectNátěrová hmota, elektrická vodivost, dispergace, MWCNT, grafit, saze.cze
dc.subjectCoating, electrical conductivity, dispersion, MWCNT, graphite, carbon blackeng
dc.titleNátěrové hmoty pro tvorbu elektricky vodivých povlakůcze
dc.titleCoating materials for the creation electrically conductive coatingseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeMatas František
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record