Show simple item record

Range extender for electric vehiclesdc.contributor.advisorMorkus Josef
dc.contributor.authorDokoupil Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:41:56Z
dc.date.available2016-10-17T08:41:56Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifierKOS-595143912605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66263
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou zařízení na prodloužení dojezdu elektrických vozidel. V úvodu je zpracována rešerše typů zařízení pro prodloužení dojezdu elektrických vozidel, provedených realizací v produkčních vozidlech, prototypech a konceptů a srovnání jednotlivých typů systémů. V další části se na modelovém případě hodnotí vlivy na provoz elektrických vozidel a jsou stanoveny požadavky na zařízení na prodloužení dojezdu elektrického vozidla. Je zpracována metodika pro dimenzování zařízení na prodloužení dojezdu elektrických vozidel za pomocí hodnotících parametrů a aplikována na sedm tříd osobních vozidel a dva typy autobusů. Je proveden návrh systému, používající jako palivo zemní plyn, na bázi palivového článku s tuhými oxidy (SOFC) v kombinaci se spalovací turbínou, obsahující výpočty teplot, hmotnostních průtoků a výkonů jednotlivých komponent systému, kterými jsou palivový článek, plynová turbína, kompresor a tepelné výměníky. Systém je pak aplikován jako zařízení na prodloužení dojezdu na elektrobus. V závěru je diskutován další možný směr vývoje týkající se navrhovaného systému.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with range extender systems for electric vehicles. The introduction contains research of range extender systems and their realizations and comparison. In the next section is evaluation of operation impacts on model case of electric vehicle. Requirements for range extender are defined. It is processed Methodology for dimensioning of device power and it is applied to seven classes of passenger cars and two types of busses. CNG fueled Solid oxide fuel cell (SOFC) combined with gas turbine based system is designed. Calculations concerning the mass flow rates, temperature and the performance of system components. System comprises SOFC, gas turbine, compressor and heat exchangers. Its application as range extender is implemented on electric bus. Discussion at the conclusion examines designed system development trends.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectzařízení na prodloužení dojezdu, palivový článek, mikroturbína, SOFC, elektromobil, elektrobus, hybridní pohoncze
dc.subjectrange extender, fuel cell, microturbine, SOFC, electric vehicle, electric bus, hybrid drivetraineng
dc.titleZařízení pro prodloužení dojezdu elektrických vozidelcze
dc.titleRange extender for electric vehicleseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeVajdák Michal
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record