Show simple item record

Analysis of Mechanical and Structural Properties of Composite Scaffolds for Bone Defects Regeneration

dc.contributor.advisorSuchý Tomáš
dc.contributor.authorMajvald Jiří
dc.date.accessioned2016-10-17T08:41:17Z
dc.date.available2016-10-17T08:41:17Z
dc.date.issued2016-08-22
dc.identifierKOS-593779818205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66245
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá testováním mechanických vlastností kompozitních scaffoldů pro tkáňové inženýrství kostí. Cílem práce je porovnat mechanické vlastnosti jednotlivých vzorků, které se liší materiálovým složením a jsou testovány tlakovou zkouškou ve třech stavech: suchém a hydratovaném po dobu 24 a 48 hodin. V rámci zkoumání byla provedena také analýza velikosti pórů scaffoldů a otevřená porozita pomocí přístroje uCT. Dále byla v rámci práce provedena analýza úbytku materiálu a bobtnání vzorků během hydratace. Data získaná z měření byla statisticky vyhodnocena. Poznatky budou dále použity při řešení programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR "Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii" (č. 15-25813A).cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with testing of mechanical properties of scaffolds for bone tissue engeneering. The aim of this work is to compare the mechanical properties of individual samples with different material composition in three different states - dry and hydrated for the time period of 24 and 48 hours. Within the scope of testing, pore size analysis has been conducted together with open porosity using the uCT device. Following this, the analysis of mass loss and swelling behaviour of the samples during the hydration were carried out. The data obtained were evaluated statistically. The findings of which will be consequently used in the project "Development and comprehensive pre-clinical testing of novel composite materials for bone surgery" supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. 15-25813A.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTkáňové inženýrství, nosič, kmenové buňky, kost, kolagencze
dc.subjectTissue engineering, scaffold, stem cells, bone, collageneng
dc.titleAnalýza mechanických a strukturních vlastností kompozitních nosičů pro regeneraci kostních defektůcze
dc.titleAnalysis of Mechanical and Structural Properties of Composite Scaffolds for Bone Defects Regenerationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-09-08
dc.contributor.refereeHoráková Jana
theses.degree.disciplineBiomechanika a lékařské přístrojecze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record