Show simple item record

Verification of CFD methodology applicability to overcooled boiling simulationsdc.contributor.advisorZácha Pavel
dc.contributor.authorPísek Václav
dc.date.accessioned2016-10-17T08:41:10Z
dc.date.available2016-10-17T08:41:10Z
dc.date.issued2016-06-10
dc.identifierKOS-593779818105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66240
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou podchlazeného varu se zaměřením na zařízení hypervapotron a popisu v něm probíhajících dějů. První část práce se zabývá popisem základních principů a způsobů přestupu tepla využívaných v energetice, na ni navazuje analýza CFD výpočtů doposud provedených v oblasti zařízení hypervapotronu. Praktickou částí je tvorba modelu a termo-hydraulický CFD výpočet vybraného hypervapotronu, která byla provedena v programu ANSYS Fluent.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with subcooled boiling focusing on equipment a hypervapotron and describe ongoing processes in it. The first part describes the basic principles and methods of heat transfer used in the energy, then it continues with the analysis of CFD calculations performed in the hypervapotron so far. The practical part is to create a model and thermo-hydraulic calculation in CFD code of selected hypervapotron. The CFD calculation was performed in software ANSYS Fluent.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjecthypervapotron, intenzifikace přestupu tepla, podchlazený var, CFD výpočetcze
dc.subjecthypervapotron, intensification of heat transfer, overcooled boiling, CFD calculationeng
dc.titleOvěření aplikovatelnosti CFD metodik pro výpočty podchlazeného varucze
dc.titleVerification of CFD methodology applicability to overcooled boiling simulationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-07-01
dc.contributor.refereeHyhlík Tomáš
theses.degree.disciplineJaderná energetická zařízenícze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeJaderná energetická zařízenícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record