Show simple item record

FIKS user interface

dc.contributor.advisorGattermayer Josef
dc.contributor.authorHrách Jaroslav
dc.date.accessioned2016-10-17T08:39:48Z
dc.date.available2016-10-17T08:39:48Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifierKOS-587865204705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66196
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem webové portálu korespondečního semináře FIKS (Fiťácký informatický korespondenční seminář). Cílem práce je návrh nového uživatelského rozhraní na základě rozsáhlé analýzy. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy a detailně popsaný správný průběh práce návrhu webové stránky, v praktické části je zpracovaná analýza současného řešení webového portálu, dále je vyhotoven drátěný model a na základě testování vytvořena grafická šablona webového portálu FIKS. V přílože práce lze nalézt grafickou šablonu, která je připravena ke zpracování.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the analysis and design of correspondence seminar FIKS (Fiťácký informatický korespondenční seminář). The aim is to draw a new user interface based on extensive analysis. First theoretical part defines important terms used in this thesis and in detail describes the correct workflow of website design. The practical part consists of current website analysis, draft of wireframe model and graphic design template based on extensive user test. Graphic template, which is ready for processing, is available in attachment folder.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectNávrh, redesign, korespondenční seminář, e-learning, výuka, FIT, uživatelské rozhraní, uživatelská zkušenost, drátěný model, grafická šablona.cze
dc.subjectDesign, redesign, correspondence seminar, e-learning, education, FIT, user interface, user experience, wireframe, graphic template.eng
dc.titleUživatelské rozhraní pro portál FIKScze
dc.titleFIKS user interfaceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeBalík Miroslav
theses.degree.disciplineWeb a multimédiacze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record