Show simple item record

GNSS for Gliders

dc.contributor.advisorHospodka Jakub
dc.contributor.authorKubáč Tomáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:34:33Z
dc.date.available2016-10-17T08:34:33Z
dc.date.issued2016-08-19
dc.identifierKOS-587864930705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66087
dc.description.abstractCílem této práce je podat přehled o možnostech využití a aplikace GNSS v bezmotorovém létání, dále potom navrhnout osnovy pro teoretickou a praktickou výuku létání s těmito přístroji a zhodnotit jejich zavedení. První část práce se věnuje uvedení GNSS, zvláště principu jejich fungování. V druhé části se nachází přehled možností využití GNSS v bezmotorovém létání. Zřetel je brán na IGC schválené letové zapisovače a požadavky k jejich schvalování. Další kapitola je věnována aplikaci těchto možností, tedy přehledu variant GNSS přístrojů a programů pracujících s daty z nich. Kapitola pět se věnuje popisu současného stavu předpisů pro výcvik pilotů kluzáků a návrhem osnov pro výuku létání s GNSS přístroji. V závěru práce jsou shrnuty výhody a nevýhody zavedení GNSS do bezmotorového létání a je zde průzkum o využívání GNSS přístrojů piloty kluzáků. Přínosem práce je přehled o GNSS přístrojích pro kluzáky, jejž mohou využít piloti s malou znalostí problematiky.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to provide an overview of the possible uses and applications of GNSS in gliding, devise a curriculum for theoretical and practical training aimed at flying with these devices and to evaluate implementation of these systems. The first part is devoted to introduce GNSS, particularly the principle of their operation. The second part is an overview of the possibilities of using GNSS in gliding. Attention is given to the IGC approved flight recorders and requirements for their approval. Next chapter is devoted to the application of these possibilities, thus the variations of GNSS devices and programs working with data from them. Chapter five deals with the description of the current state of regulations for flight crew training of glider pilots and drafts curricula for training aimed at flying with GNSS devices. Conclusion of thesis summarizes advantages and disadvantages of GNSS introduction into gliding and there is a survey on the use of GNSS devices by glider pilots. The benefit of this work is an overview of GNSS devices for gliders, which can use glider pilots with little knowledge of the subject.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectGNSS, bezmotorové létání, SPL, GLD, navigace, letový zapisovač, FR, FLARM, IGCcze
dc.subjectGNSS, gliding, soaring, SPL, GLD, navigation, flight recorder, FR, FLARM, IGCeng
dc.titleGNSS pro kluzákycze
dc.titleGNSS for Gliderseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-12
dc.contributor.refereeHajzler Ota
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record