Show simple item record

Unification of cutting liquids in Skoda Auto a.s.

dc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorAndronov Vladislav
dc.date.accessioned2016-10-17T08:31:17Z
dc.date.available2016-10-17T08:31:17Z
dc.date.issued2016-07-08
dc.identifierKOS-587864702005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66023
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou řezných kapalin s cílem vytvoření návrhu na sjednocení, či redukci počtu řezných kapalin ve společnosti ŠKODA AUTO. Byla provedená analýza stavu všech řezných kapalin používaných momentálně ve společnosti. V experimentální části bylo porovnáno 5 řezných kapalin, které se specializují na obrábění hliníku. Při experimentu se vrtalo konstantní posuvovou silou a zaznamenával se čas vrtání, hodnota řezné síly a hodnota krouticího momentu. Po vrtání bylo provedeno měření jakosti povrchu jednotlivých děr. Na závěr byla uvedená nejlepší a nejhorší řezná kapalina z hlediska doby trvání vrtání, velikosti řezných sil, velikosti krouticího momentu a kvality povrchové vrstvy.cze
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis deals with issues related to cutting fluids, with the goal of developing a proposal for unifying or reducing the number of cutting fluids for SKODA AUTO Ltd. To do this, the cutting fluids currently used by the company were analyzed. The experimental section consists of a comparison of five different cutting fluids, all of which are specialized for aluminium machining. During the experiment, a constant feed force drilled and recorded the time of drilling, the value of cutting force, and the value of the torque. After drilling, the surface quality of the individual holes was measured. The conclusion discusses the best and the worst cutting fluids in terms of duration of drilling, value of cutting force, value of torque, and quality of the surface layer.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectřezné kapaliny, procesní kapaliny, vrtání, sjednocení řezných kapalin, obrábění hliníkucze
dc.subjectcutting fluids, process fluids, drilling, unification of cutting fluids, aluminium machiningeng
dc.titleSjednocení řezných kapalin ve Škoda Auto a.s.cze
dc.titleUnification of cutting liquids in Skoda Auto a.s.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-07
dc.contributor.refereeHnátík Jan
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record