Show simple item record

Dragon II - plugins I

dc.contributor.advisorChludil Jiří
dc.contributor.authorMazel Miroslav
dc.date.accessioned2016-10-17T08:30:32Z
dc.date.available2016-10-17T08:30:32Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifierKOS-587864694505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66010
dc.description.abstractV této práci jsem zanalyzoval, navrhl, implementoval a otestoval soubor cvičení pro děti s poruchami učení a editory těchto cvičení. Každé cvičení a editor bylo součástí modulu pro vzdělávací aplikaci Dráček II. Pomocí Android SDK jsem vytvořil pět modulů pro platformu Android: modul, co dyskalkuliky učí jak číst analogové hodiny, modul umožňující doplnit část slova do mezery, modul pro rozlišování krátkých a dlouhých slabik, modul pro cvičení rozkladu čísla na sčítance a modul, co pomáhá pochopit vztah mezi množstvími ve slovní úloze. Tyto moduly pomohou dětem s poruchami učení na Zákládní škole Smečno a kdekoliv jinde, kde se bude aplikace Dráček II používat. Zdrojový kód a dokumentace modulů jsou součástí přílohy.cze
dc.description.abstractIn this work, I analyzed, designed, implemented, and tested a set of exercises for children with learning disabilities as well as complementary exercise editors. These were developed as modules for Dragon II, a learning application for the Android platform. Using the Android SDK, I created five modules: a module dedicated to teaching dyscalculics how to read an analog clock, a module allowing children to fill in the blank using parts of words determined by the teacher, a module for determining short and long syllables, a module for practicing number bonds, and a module helping understand the relationship between quantities in word problems. These modules will help children with disabilities at the Smečno elementary school and wherever else the Dragon II application is used. The source code and the documentation of these modules are found in the appendix of this work.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectmoduly, vzdělávací aplikace, Dráček II, Dráček, hry, cvičení, děti, poruchy učení, dyskalkulie, dyslexie, Androidcze
dc.subjectmodules, learning application, Dragon II, Dragon, games, exercises, children, learning disabilities, dyscalculia, dyslexia, Androideng
dc.titleVýuková aplikace Dráček II - zásuvné moduly Icze
dc.titleDragon II - plugins Ieng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeRichtr Radek
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record