Show simple item record

The study of flood plain of the city Český Těšín on the river Olše

dc.contributor.advisorHavlík Aleš
dc.contributor.authorŠarmanová Alena
dc.date.accessioned2016-10-17T08:25:10Z
dc.date.available2016-10-17T08:25:10Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-587864305205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65918
dc.description.abstractPráce se zabývá stanovením rozsahu záplavového území na základě výpočtu průběhu hladin povodňových průtoků. Výpočet je proveden za pomoci jednorozměrného modelu proudění vytvořeného v programu HEC-RAS. Část práce je věnována metodice stanovení rozsahu záplavového území a historickým povodním zaznamenaným na zkoumaném vodním toku. Součástí práce je stanovení kapacity koryta vodního toku a posouzení nově vybudované stavby, nacházející se v těsné blízkosti vodního toku, na ovlivnění odtokových poměrů.cze
dc.description.abstractThe main aim of the work is an assessment of an extent of the flood plain based on a steady flow computation of a flood flow. The computation is carried out using one-dimensional model created in a software HEC-RAS. A part of the work is dedicated to a methodical description of an assessment of the extent of the flood plain and to a historical floods recorded on the analysed river. Another part of the work is to determine the capacity of the channel and to assess an influence of a newly built structure located on the right bank of the river on flow conditions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectHEC-RAS, ustálené nerovnoměrné proudění, kapacita koryta, Manningův drsnostní součinitel, průtok, otevřené koryto, záplavové území, záplavová čáracze
dc.subjectHEC-RAS, steady flow, capacity of the channel, Manning`s roughness coefficient, flow, opened channel, flood plain, flood plain lineeng
dc.titleStudie záplavového území města Český Těšín na řece Olšicze
dc.titleThe study of flood plain of the city Český Těšín on the river Olšeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeTureček Břetislav
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record