Show simple item record

Construction draft and energy efficient house optimalization

dc.contributor.advisorFiala Ctislav
dc.contributor.authorKoubová Monika
dc.date.accessioned2016-10-17T08:22:20Z
dc.date.available2016-10-17T08:22:20Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifierKOS-587864217205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65859
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření stavební části projektové dokumentace k projektu nízkoenergetického rodinného domu a základní zpracování konceptu TZB. Návrhu předcházela optimalizace původní studie (změna dispozice, tvaru budovy, velikosti oken, návrh obálky), aby byly splněny požadavky na nízkoenergetickou stavbu jak z hlediska potřeby tepla na vytápění, tak i z hlediska součinitele prostupu tepla. Obálka byla navržena v 6 materiálových variantách při společném U = cca 0,111 W/m2K. Vítězná varianta byla vybrána na základě kompromisu mezi environmentálními hodnotami, celkové tloušťky obálky a ceny za 1 m2. Byl také zpracovány a porovnány průkazy energetické náročnosti pro původní a optimalizovanou variantu.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to create construction part of project documentation for low energy family house and basic concept of its building services. The first step was the optimization of original study (change of layout, building shape, window size, envelope design) to meet the requirements for low energy construction in a sense of heat consumption and coefficient of heat permeability. The envelope was designed in 6 material versions with common U = approx. 0,111 W/m2K. The best option was selected upon compromise between environmental values, total thickness of the envelope and price of 1 m2. Also the energy intensity certificates for original and optimized version were calculated and compared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectNízkoenergetický dům, součinitel prostupu tepla, stupeň energetické náročnosti, rekuperace Atrea, keramický systém Heluzcze
dc.subjectLow energy house, coefficient of heat permeability, degree of energy intensity, recuperation Atrea, ceramic system Heluzeng
dc.titleKonstrukční návrh a optimalizace nízkoenergetického rodinného domucze
dc.titleConstruction draft and energy efficient house optimalizationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeHandlíř Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record