Show simple item record

Uncertainty analysis of sediment transport measurements in tilting flumedc.contributor.advisorMatoušek Václav
dc.contributor.authorHlom Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:22:10Z
dc.date.available2016-10-17T08:22:10Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifierKOS-587864213605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65854
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá popisem a vyhodnocením standardních odchylek měřených veličin při proudění s chodem splavenin ve sklopném žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický průběh pokusu, teoretický popis zájmových veličin a teorie chyb. Dále je provedeno vlastní vyhodnocení a posouzení vlivu míry zatížení dané měřené veličiny (výška sedliny, poloha hladiny, průtok, sklon žlabu) chybou měření a případné propagace těchto chyb do dalších vyhodnocovaných veličin. Dále jsou porovnávány výsledky dvou různých metod měření dopravní koncentrace sedimentu v proudící směsi - ve vertikálním potrubí a odběrem vzorku.cze
dc.description.abstractThis study deals with the description and analysis of uncertainties of measurements in flow with sediment transport in a tilting flume. It describes the recirculating tilting flume, an experimental procedure, flow variables and basic principles of theory of errors. Furthermore, errors are analysed of selected variables (height of bed, water surface position, flow rate, flume inclination) and a propagation of the errors to other flow quantities is evaluated. Finally, results are compared of two different measuring methods for the delivered concentration of sediment used in our experimental setup - the method based on measurements of pressure differentials in a vertical invert pipe and the method based on sampling.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTransport sedimentu, analýza nejistot, dopravní koncentracecze
dc.subjectSediment transport, uncertainty analysis, delivered concentrationeng
dc.titleAnalýza nejistot při měření chodu splavenin ve sklopném žlabucze
dc.titleUncertainty analysis of sediment transport measurements in tilting flumeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereePicek Tomáš
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record