Show simple item record

Family house

dc.contributor.advisorPešková Zuzana
dc.contributor.authorSládek Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:20:54Z
dc.date.available2016-10-17T08:20:54Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-587864206005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65827
dc.description.abstractZadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům na jednom ze sedmi pozemků nacházejících se na severozápadním okraji obce Boleboř. Hlavní charakteristikou řešeného pozemku je svažitý terén s převýšením přibližně šest metrů. Architektonický návrh byl ovlivněn především příznivou orientací svahu ke světovým stranám a výhledy, které jsou vnímány jako to nejhodnotnější, co tato lokalita nabízí. Dalším aspektem, kterým byl návrh výrazně ovlivněn, byla snaha o navázání na vesnický kontext. Hmota domu je proto tvořena průnikem dvou hmot s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Snaha o navázání na tradiční vesnickou architekturu se projevila také v materiálovém řešení fasád, které jsou opatřeny dřevěným obkladem. Stejně jako u mnohých tradičních domů je ztvárnění štítů odlišné od zbytku fasády, což je docíleno změnou orientace dřevěného obkladu. Navržený dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Dominantním architektonickým prvkem domu je prosklený štít, za nímž se nachází hlavní prostor domu - obývací pokoj s kuchyní. Část s kuchyní je pouze jednopodlažní, avšak obytná část je otevřena přes dvě podlaží. Nad kuchyní se v druhém podlaží nachází knihovna přímo propojená s tímto hlavním obytným prostorem domu. Kromě klasického vybavení se v domě nachází také pracovna, sauna a posilovna. Z konstrukčního hlediska se jedná o stěnový systém. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové jednosměrně pnuté desky vetknuté do železobetonového věnce. Konstrukce zastřešení je tvořena dřevěným krovem.cze
dc.description.abstractThe purpose of the B.A. thesis was to design a family house on one of seven plots of land located on the northwest periphery of the village of Boleboř. The plot of land is mainly characterised by an inclined terrain, with elevation difference of approximately six meters. The architectonic design was influenced primarily by the advantageous orientation of the slope to the cardinal points and by the views, which are perceived as the most valuable aspect offered by the locality. The efforts to follow the rural context were another aspect that influenced the design significantly. For this reason, the mass of the house consists of the interception of two masses with a rectangular floor plan and saddle roof. The efforts to follow the traditional rural architecture can be seen also in the materials used for façade equipped with wood facing. Like in the case of many traditional houses, the gable walls differ from the rest of the façade, which results from the alteration of the orientation of the wood facing. The designed house is intended for a four-member family. The glass gable is a dominant architectonic element of the house, with the main room of the house - the living room with the kitchen - behind it. The kitchen part has one floor only, but the living room takes two floors. On the first floor, above the kitchen, there is a bookcase directly connected with the main living room of the house. In addition to the standard furnishing, the house contains also a study, sauna and gym. As for the structure, it is a wall system. The ceiling structures have been designed as reinforced concrete one-way slabs built into the reinforced concrete ring beam. The roofing structure consists of the wood truss.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectrodinný dům, obec Boleboř, svažitý terén, šikmá střechacze
dc.subjectfamily house, village Boleboř, inclined terrain, sloping roofeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeKvíz Milan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record