Show simple item record

Quality Assurance for CT Simulatorsdc.contributor.advisorHanušová Tereza
dc.contributor.authorZávadská Nikola
dc.date.accessioned2016-10-17T08:19:51Z
dc.date.available2016-10-17T08:19:51Z
dc.date.issued2016-08-16
dc.identifierKOS-587864181405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65802
dc.description.abstractV práci jsou uvedeny základní principy radioterapie a popis CT simulátoru. Dále je v práci rozebrán systém zkoušek provozní stálosti pro CT simulátor (ZPS) zpracovaných podle amerického doporučení AAPM TG ? 66. Na základě tohoto doporučení byla vypracována metodika pro CT simulátor GE lightSpeed RT 16 a změřena výchozí zkouška provozní stálosti ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.cze
dc.description.abstractBasic principles of radiotherapy and CT simulator description are presented in this bachelor project. It also describes system of quality assurance program for CT simulator (QA) prepared based on American recommendation AAPM TG-66. Based on this recommendation, a methodology for CT simulator GE LightSpeed RT 16 has been elaborated and initial testing of operational stability was measured in Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectCT simulátor, radioterapie, virtuální simulátor, zkoušky provozní stálosticze
dc.subjectCT simulator, radiotherapy, virtual simulator, operational stability testingeng
dc.titleZkoušky provozní stálosti pro CT simulátorcze
dc.titleQuality Assurance for CT Simulatorseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-08-30
dc.contributor.refereeNovák Václav
theses.degree.disciplineRadiologická technikacze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record