Show simple item record

Room acoustics of lecture halls

dc.contributor.advisorNováček Jiří
dc.contributor.authorHonzíková Markéta
dc.date.accessioned2016-10-17T08:16:44Z
dc.date.available2016-10-17T08:16:44Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864139405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65736
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zhodnocení dvou vybraných přednáškových místnosti na Fakultě Dopravní ČVUT v Praze z hlediska kritérií prostorové akustiky. Na horší variantu bude vytvořen návrh opatření pro optimalizaci poslechových podmínek. Popis výchozího stavu je založen na výsledcích akustických měření, zahrnujících zejména dobu dozvuku. Výsledky měření jsou zpracovány dvěma metodami a porovnány s teoretickým výpočtem. Návrh opatření, doplněný vlastními výpočty, je proveden na posluchárnu s horšími akustickými vlastnostmi.cze
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis is evaluation of two lecture halls in CTU Faculty of Transportation Sciences in terms of criteria for room acoustics. The suggestion of precaution for optimum listening conditions is done on the worse lecture hall. The description of default condition is based on results of acoustic measurements containing mainly reverberation time. The results of those measurements is processed by two methods and compared with theoretical computation. The precaution proposal supplemented with calculations is provided on the lecture hall with worse acoustic features.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectakustika, prostorová akustika, doba dozvuku, přednášková místnostcze
dc.subjectacoustics, room acoustics, reverberation time, lecture halleng
dc.titleProstorová akustika přednáškových místnostícze
dc.titleRoom acoustics of lecture hallseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeKaňka Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record