Show simple item record

A Proposal and Design of the Turning Spindle

dc.contributor.advisorSova Jiří
dc.contributor.authorBaláš Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:11:56Z
dc.date.available2016-10-17T08:11:56Z
dc.date.issued2016-07-19
dc.identifierKOS-571673087505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65632
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí soustružnického vřetena. V práci jsou popsána uspořádání soustružnických vřeten a používané komponenty. Další část se zabývá návrhem konstrukce soustružnického dvou vřetena. Jsou navrženy varianty uspořádání dvou vřetena. Pro zvolenou variantu jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty. K navrženému konstrukčnímu řešení je zpracována výkresová dokumentace.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with design and construction of lathe spindle. The thesis describes arrangement of turning spindles and used components. Next part deals with design of lathe two spindle. They are designed variants of arrangement of two spindle. For chosen variant are made design and control calculations. For the proposed constructional solution is processed drawning documentation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectsoustruh, vřeteno, konstrukce vřetene, uspořádání pohonu, vřetenová ložiskacze
dc.subjectspindle, lathe, design of spindle, drive arrangement spindle bearings,eng
dc.titleNávrh a konstrukce soustružnického vřetenacze
dc.titleA Proposal and Design of the Turning Spindleeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-06
dc.contributor.refereeMatoušek Pavel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record