Show simple item record

Design of a valve train mechanical control of a Skoda engine to implement both the Atkinson and the Miller cycle

dc.contributor.advisorMiklánek Ĺubomír
dc.contributor.authorMacháček Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:10:43Z
dc.date.available2016-10-17T08:10:43Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifierKOS-571673075805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65604
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na úpravy ventilových rozvodů umožňujících provoz jak konvenčního Ottova cyklu, tak i nekonvenčních cyklů spalovacího motoru. Nekonvenční pracovní cykly jsou Atkinsonův (LIVC) a Millerův (EIVC). V první části této práce je především srovnání současných řešení variabilních ventilových rozvodů, se zaměřením na mechanické ovládání a jeho kombinace. Ve druhé části jsou vypracovány 3 návrhy na mechanickou úpravu ovládání ventilového rozvodu OHV pro motor Škoda 781, která umožňuje provoz motoru v konvenčním Ottově cyklu, ale i v Atkinsonově a Millerově cyklu. Změnu cyklu je možné provést za chodu motoru. Ze zhotovených variant byla vybrána jedna, pro kterou jsou graficky znázorněny průběhy zdvihu sacího ventilu při jednotlivých cyklech. V závěru práce je vypracována 3D animace vybrané varianty mechanického ovládání ventilového rozvodu.cze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is focused on the valve train modifications to allow working in conventional Otto cycle in both unconventional cycles of the internal combustion engine. Unconventional working cycles are Atkinson (LIVC) and Miller(EIVC). In the first part of this thesis is comparison of current solutions of variable valve train, with a focus on a mechanical actuation and its combination. In the second part are developed 3 proposals for adjusting mechanical control valve for OHV engine Škoda 781, which allows the operation of the engine in a conventional Otto cycle, but also in Atkinson and Miller cycle. Change of the working cycle should be possible during the engine operation. The most suitable option of valve train modification is chosen. The calculated behaviour of intake valve lift is graphicaly displayed during the cycles. In the conclusion is drawn 3D animation of selected option for mechanical control of the intake valve.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectventilový rozvod, Ottův cyklus, Atkinsonův cyklus, Millerův cyklus, OHVcze
dc.subjectvalve train, Otto cycle, Atkinson cycle, Miller cycle, OHVeng
dc.titleNávrh mechanického ovládání ventilového rozvodu motoru Škoda pro provoz Atkinsonova i Millerova cyklucze
dc.titleDesign of a valve train mechanical control of a Skoda engine to implement both the Atkinson and the Miller cycleeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-08
dc.contributor.refereeSyrovátka Zbyněk
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record