Show simple item record

IDENTIFICATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF STRUCTURES WOUND FLEXIBLE COUPLINGS

dc.contributor.advisorVítek Karel
dc.contributor.authorFořt Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:09:55Z
dc.date.available2016-10-17T08:09:55Z
dc.date.issued2016-07-11
dc.identifierKOS-571673064805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65589
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá především sestavením návrhových výpočtů pro inovativní model pružné spojky. Získané vztahy mohou posloužit k předběžnému dimenzování částí spojky, umožní odhad budoucího chování spojky v závislosti na jejích parametrech a srovnání s již dostupnými typy pružných spojek.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals primarily with definition of calculation formulas to be used for an innovational type of flexible coupling. Acquired formulas can be used for preliminary dimensioning of coupling parts, might help to estimate behavior of the coupling depending on its parameters and will allow comparison with already existing types of couplings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpružná spojka, vinutá pružina, ohyb pružiny, torzní tuhost, návrhový výpočetcze
dc.subjectflexible coupling, coil spring, spring bending, rotational stiffness, design calculationeng
dc.titleIDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VINUTÝCH PRUŽNÝCH SPOJEKcze
dc.titleIDENTIFICATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF STRUCTURES WOUND FLEXIBLE COUPLINGSeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-07
dc.contributor.refereeDoubrava Karel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record