Show simple item record

Adjustment of a production line control with the objective to reduce its energy consumptiondc.contributor.advisorŠůcha Přemysl
dc.contributor.authorDušek Josef
dc.date.accessioned2016-06-23T01:41:34Z
dc.date.available2016-06-23T01:41:34Z
dc.identifierKOS-595960049605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65284
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout úpravu řízení výrobní linky tak, aby došlo ke snížení její spotřeby elektrické energie při zachování výrobní kapacity zařízení. Snahou autora je opustit rámec samotné výrobní linky a analyzovat také následné výrobní procesy za touto linkou. Tato širší perspektiva umožní po důkladné analýze nově definovat potřebná data, která budou použita při rozhodování o provozu linky v energeticky šetrnějším režimu. Práce obsahuje návrh nutných úprav z hlediska nového hardwaru tak i návrhy úprav stávajícího softwaru pro umožnění sběru těchto dat. To vše při co možná největším využití stávající výrobní technologie a minimálních investicích na realizaci.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to propose a modification in the control of a production line to reduce its electricity consumption while maintaining the production capacity. This study goes beyond the production line itself and also analyzes the subsequent manufacturing processes in the direction of the material flow. This broader perspective allows, after a thorough analysis, to define the data necessary for deciding on switching among the operational and energy-saving modes of the line. The thesis includes the design of necessary adjustments of the hardware controlling the line and also modifications to the existing software to enable the collecting of these data. All this is achieved with the maximal possible use of existing technology and minimal investment into the implementation of the changes.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectOptimalizace řízení, výrobní linka, PLC řízení, Simatic, PLC programování, úspora energie, analýza spotřebycze
dc.subjectOptimizing control, production line, PLC control, Simatic, PLC programming, energy saving, consumption analysiseng
dc.titleNávrh úpravy řízení výrobní linky s ohledem na snížení její spotřebycze
dc.titleAdjustment of a production line control with the objective to reduce its energy consumptioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-13
dc.contributor.refereeVanišová Lucie
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record