Show simple item record

Comparison of different models of a cylindrical induction heating

dc.contributor.advisorMusálek Lubomír
dc.contributor.authorPelikán Petr
dc.date.accessioned2016-06-23T01:40:32Z
dc.date.available2016-06-23T01:40:32Z
dc.identifierKOS-587864593605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65233
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá srovnáním dvou modelů elektrického indukčního ohřevu vodivého válcového předmětu. Modely byly vytvořeny pomocí software Wolfram Mathematica a Agros2D. Náplní teoretické části práce je popis jednotlivých typů elektrotepelných zařízení s důrazem na indukční ohřev. Podrobněji je kromě fyzikálního popisu indukčního ohřevu popsán také princip a způsoby šíření tepla. Protože tato práce srovnává různé výpočetní metody, je celá kapitola věnována problematice sdružených úloh a metodám jejich řešení pomocí softwarových prostředků. Také se zde krátce věnuji popisu numerických metod, zejména metodě konečných prvků využívanou programem Agros2D. Hlavní částí této práce je praktická část zabývající se vytvářením a srovnáním vytvořených modelů. Cílem je stanovit rozdíly obou výpočetních metod a posoudit jejich použitelnost při řešení praktických úloh z inženýrské praxe.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with comparison between two models of cylindrical induction heating of a conductive object. Models were programmed using software Wolfram Mathematica and Agros2D. The theoretical part starts with a short description of different types of electrical heating devices mainly about induction heating. The thesis goes deeper into the physical theory of induction heating and the theory of heat transfer. Since this thesis goal is to compare two computing methods, one entire chapter is describing coupled problems and ways of solving them. I also briefly describe numerical methods mainly finite element method that is used in the software Agros2D. The main part of this thesis are the models and their comparison between each other. The aim is to set differences between both of them and to evaluate their possible application in solving problems in electrical engineering.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectindukční ohřev, elektrické teplo, elektromagnetismus, metoda konečných prvků, sdružené problémy, Agros2D, Wolfram Mathematicacze
dc.subjectInduction heat, electric heat, electromagnetism, finite element method, coupled problems, Agros2D, Wolfram Mathematicaeng
dc.titleSrovnání různých modelů válcového indukčního ohřevucze
dc.titleComparison of different models of a cylindrical induction heatingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeKyncl Jan
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record