Show simple item record

Sound Distribution Quality Measurement Algorithmdc.contributor.advisorHolub Jan
dc.contributor.authorValenta Filip
dc.date.accessioned2016-06-23T01:40:27Z
dc.date.available2016-06-23T01:40:27Z
dc.identifierKOS-587865351105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65231
dc.description.abstractV předložené práci shrnuji stávající metody pro měření kvality ozvučení prostoru (např. algoritmu STI/RASTI a STIPA) a provedl jsem rozbor jejich výpočetní a časové náročnosti. Ve shrnutí objasňuji, jaké metody jsou výhodné pro jaké aplikace, jak fungují a které metody se již přestávají používat. Vytvořil jsem testovací databázi akustických vzorků, nasnímaných v různých akustických prostředích. Na základě provedeného rozboru navrhl algoritmus, který funguje na základě algoritmu STI, který s využitím obecného akustického signálu poskytne obdobný výsledek jako STI/RASTI. S využitím vytvořené databáze jsem posoudil jeho přesnost a použitelnost v praxi.cze
dc.description.abstractIn the present work I summarize the existing methods for measuring quality of room (eg. The algorithm STI / RASTI and STIPA) and I performed an analysis of its computational and time consuming. In summary, I illustrate what methods are advantageous for those applications, how they work and which methods are already cease to use. I have created a testing database of acoustic samples taken at different acoustic environments. Based upon my analysis, I designed an algorithm that works on the basis of STI algorithm that uses a general acoustic signal gives a similar result as STI / RASTI. Using the database created, I assess its accuracy and applicability in practice.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectAkustika, STI, Srozumitelnost řečicze
dc.subjectAcoustics, STI, Speech Intelligibilityeng
dc.titleAlgoritmus pro měření kvality ozvučení prostorucze
dc.titleSound Distribution Quality Measurement Algorithmeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeVacek Vítězslav
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record