Show simple item record

Design and Realization of Database Application for Students Registration

dc.contributor.advisorHaubert Tomáš
dc.contributor.authorMikuš Michael
dc.date.accessioned2016-06-22T19:51:12Z
dc.date.available2016-06-22T19:51:12Z
dc.date.issued2016-02-17
dc.identifierKOS-587865370605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65156
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, realizací a především konfigurací databázové aplikace pro evidenci návštěv kurzů taneční školy skrze čtečku čárových kódů s využitím .NET technologií. Čtenář je seznámen s hlavními databázovými technologiemi, návrhy, postupy, správou a zabezpečením databáze tak, že je schopen vybrat nejen vhodnou databázi společně se systémem řízení báze dat, ale také ji korektně navrhnout či vědět o nejrůznějších možnostech kolem databázových technologií. Hlavním cílem práce je také návrh a realizace databázového úložiště, klientské a serverové aplikace se zaměřením na konfiguraci webového serveru. Výsledkem praktické části práce je docházková aplikace pro evidenci studentů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis studies the analysis, design, implementation and specifically the configuration of the database application for recording visits of dance school courses via a barcode scanner using .NET technology. The reader is familiarized with the main database technology, design, process, management and security of the database in a sense that he is able to not only choose the appropriate database management system but also design and know of various options in database technology. The main aim of the work is the design and implementation of the database storage, client and server applications with a focus on web server configuration. The result of the practical part is an attendance application to record students.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectdatabázová aplikace, docházková aplikace, databáze, SŘBD, SQL Server, .NET Framework, C#, konfigurace IIS, konfigurace WCF, čtečka čárových kódůcze
dc.subjectdatabase application, attendance application, database, DBMS, SQL Server, .NET Framework, C#, IIS configuration, WCF configuration, barcode readereng
dc.titleNávrh a realizace databázové aplikace pro evidenci studentůcze
dc.titleDesign and Realization of Database Application for Students Registrationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeŠoch Michal
theses.degree.disciplineInformační technologiecze
theses.degree.grantor18104cze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record