Show simple item record

Issues of verification and measurements of thyroid gland contamination of workers at Department of Nuclear Medicine with 131I therapy

dc.contributor.advisorSolný Pavel
dc.contributor.authorSiková Lenka
dc.date.accessioned2016-06-22T19:30:17Z
dc.date.available2016-06-22T19:30:17Z
dc.date.issued2015-07-07
dc.identifierKOS-688452381505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65012
dc.description.abstractCílem této práce je shrnutí problematiky kontaminace štítné žlázy u zaměstnanců na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I. Pro tento účel byla provedena rešerše legislativních požadavků a doporučení týkajících se daného tématu. Dále jsou v práci shrnuty základní informace o štítné žláze a radioaktivním jódu. V experimentální části práce byla provedena kalibrace scintilačního detektoru používaného na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie ke stanovení kontaminace štítné žlázy pracovníků. Z těchto informací byl poté stanoven rozsah použití přístroje. Součástí experimentální sekce byla též výroba fantomu, který by mohl sloužit jako alternativa pro komerční dostupné fantomy.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to summarize the issues of thyroid gland contamination of workers at the Department of Nuclear Medicine and Endocrinology with 131I therapy. For this purpose, there was carried out a research on the legislation requirements and recommendations related to the topic. Furthermore, the thesis contains basic information about thyroid gland and radioactive iodine. In the experimental part of this thesis the calibration of a scintillation detector was performed. The scintillation detector which was calibrated is used at the Department of Nuclear Medicine and Endocrinology for measuring employees' thyroid gland contamination. The measuring range of detector was determined from the calibration data. Moreover, experimental part includes the creation of a phantom, which could serve as an alternative to comercially available phantoms.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectnukleární medicína, terapie 131I, vnitřní kontaminace, detekční účinnost měření, stanovení radiační zátěžecze
dc.subjectNuclear Medicine, 131I therapy, Internal Contamination, Detection Eciency of Measurement, Calculation of Radiation Doseeng
dc.titleProblematika stanovení a verifikace kontaminace štítné žlázy pracovníků na oddělení nukleární medicíny s terapií 131Icze
dc.titleIssues of verification and measurements of thyroid gland contamination of workers at Department of Nuclear Medicine with 131I therapyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-17
dc.contributor.refereeZimák Jaroslav
theses.degree.disciplineRadiologická technikacze
theses.degree.grantor14116cze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record