Show simple item record

Wholebody counters and their calibrationdc.contributor.advisorVrba Tomáš
dc.contributor.authorJurášková Karolína
dc.date.accessioned2016-06-22T19:29:47Z
dc.date.available2016-06-22T19:29:47Z
dc.date.issued2015-07-07
dc.identifierKOS-587864153005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64998
dc.description.abstractPráce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové detektory z hlediska jejich základních vlastností a uplatnění v systémech pro in vivo detekci ionizujícího záření. Zmíněny jsou i detekční limit a rozhodovací práh. Dále jsou rozebírány oblasti použití celotělových počítačů. In vivo měření může poskytovat i kvantitativní výsledky, ale je zapotřebí účinnostní kalibrace detekčního systému. Proto je čtvrtá část práce věnována účinnostní kalibraci s použitím fyzikálních fantomů, ale rovněž se dotýká způsobu kalibrace pomocí výpočetních metod. V experimentální části práce jsou shrnuty výsledky měření dat pro účinnostní kalibraci detektoru celotělového počítače ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze.cze
dc.description.abstractThe text is dedicated to whole body counters and systems for in vivo measurements. The first part concerns itself with the detectors used in such devices. Scintillation and semiconductor detectors are described here including their properties and applications in systems for in vivo detection of ionizing radiation. The detection limit and the decision threshold are also mentioned. The text continues to deal with the applications of whole body counters and partial body counters. In vivo measurements could also provide quantitative results but that requires for the detection system to be calibrated beforehand. For this reason the fourth part is dedicated to efficiency calibration with physical phantoms and some methods of numerical calibration are touched on as well. The experimental part summarizes the results of measurements which took place in the National Radiation Protection Institute and were performed for the purpose of efficiency calibration.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectcelotělový počítač, detektor, fantom, in vivo měření, účinnostní kalibracecze
dc.subjectdetector, eciency calibration, in vivo counting, phantom, whole body countereng
dc.titleCelotělové počítače a jejich kalibracecze
dc.titleWholebody counters and their calibrationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-09-03
dc.contributor.refereePrůša Petr
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantor14116cze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record