Show simple item record

Development Ticketing in Passenger Air Traffic

dc.contributor.advisorSkolilová Petra
dc.contributor.authorTesař Jan
dc.date.accessioned2016-06-22T19:14:27Z
dc.date.available2016-06-22T19:14:27Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifierKOS-578331556805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64930
dc.description.abstractCílem předložené práce je analýza vývoje přepravních dokladů v osobní letecké dopravě. Hlavním výsledkem práce je SWOT analýza implementace projektu elektronických letenek e-Ticketingu. V úvodní kapitole jsou představeni letecký dopravce a organizace IATA, jako stavební kameny vývojového procesu přepravních dokladů. V kapitole druhé jsou zanalyzovány veškeré druhy přepravních dokladů z hlediska charakteristik, vývoje a nákladů. Třetí kapitola přibližuje proces prodeje a distribuce přepravy. Čtvrtá kapitola vyhodnocuje poznatky ze všech předešlých rozborů a uvádí je do širšího kontextu vývoje osobní letecké přepravy. Zároveň je také podrobuje SWOT analýze. Závěrem jsou shrnuty výsledky a splnění cílů práce.cze
dc.description.abstractThe subject of the presented thesis is the analysis of development ticketing in passenger air traffic. The main result of the thesis is SWOT analysis implementation of project e-Ticketing. In the introductory chapter are introduced an airline and IATA organization as core stones of development of ticketing. There are analyzed all kinds of transport documents in the second chapter from the view of characteristics, development and costs. Following third chapter shows the process of sales and distribution while the fourth chapter evaluates the findings from all previous analyzes and presents them in a broader context of development of passenger air transport. These are also subjected to a SWOT analysis. Finally, I summarize the results and meeting my goals.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectletenka, papírová letenka, elektronická letenka, palubní vstupenka, PTA, MCO, EMD, zavazadlový lístek, IATA agentura, letecký dopravce, GDS, BSP.cze
dc.subjectpassenger ticket, paper ticket, e-ticket, boarding pass, PTA, MCO, EMD, baggage tag, IATA agency, airline, GDS, BSP.eng
dc.titleVývoj přepravních dokladů v osobní letecké dopravěcze
dc.titleDevelopment Ticketing in Passenger Air Trafficeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeHonek Václav
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantor16117cze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record