Show simple item record

Colour Representation of Atmospheric Phenomena from WILLIAM Eexperiment

dc.contributor.advisorPáta Petr
dc.contributor.authorKrauz Lukáš
dc.date.accessioned2016-06-05T09:41:05Z
dc.date.available2016-06-05T09:41:05Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.identifierKOS-587864725005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64728
dc.description.abstractÚstředním tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a ověření vhodnosti barevných prostorů k detekci atmosférických jevů celooblohovým systémem WILLIAM. K dosažení a potvrzení funkčnosti tohoto problému je nezbytné zpracování značného objemu dat ze zmíněného systému. U těchto dat musí být dále provedena formátová konverze, určená pro obrazová data, kalibrace bílé, aplikace barevných transformací a následná segmentace. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit návrh a řešení určitého algoritmu obsahující tyto procesy. Jednotlivé sekce algoritmu jsou tak teoreticky popsány společně se základní klasifikací oblačnosti. Dále je objasněn i jejich postup. Následně by mělo být možné podle tohoto algoritmu vyhodnotit, zda je metoda úspěšná, jaký barevný prostor je nejvhodnější pro tuto detekci a zda bylo dosaženo původních předpokladů.cze
dc.description.abstractThe central theme of this work is to evaluate and verify the suitability of color spaces to detect atmospheric phenomena, using a whole sky imaging system WILLIAM. To confirm the functionality of this issue, it is necessary to process substantial amount of data from mentioned system. These data must be converted to image file formats, setted right the white balance, applyed a color transformation and done a subsequent segmentation. For this reason it is necessary to design a certain algorithm containing these processes. Individual sections of the algorithm are theoretically described also with the basic cloud classification. Later their approach is clarified as well. Consequently, it should be possible by this algorithm to evaluate whether the method is successful, what color space is best suited for cloud detecting and if it has been achieved the original assumptions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectBarevné prostory, klasifikace oblaků, meteorologie, RGB, CIELAB, CIEXYZ, WILLIAM, K-means, vyvážení bílé, NEF formát, DSLR, celooblohový systém, detekce oblaků.cze
dc.subjectColor spaces, cloud clasification, meteorology, RGB, CIELAB, CIEXYZ, WILLIAM, K-means, white balance, NEF format, DSLR, whole sky imaging system, cloud detection.eng
dc.titleBarevná reprezentace atmosférických jevů ze systému WILLIAMcze
dc.titleColour Representation of Atmospheric Phenomena from WILLIAM Eexperimenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠvihlík Jan
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record