Show simple item record

Assessment of Transport Links Between Libeznice and the International Road E55dc.contributor.advisorNeubergová Kristýna
dc.contributor.authorBarcal Václav
dc.date.accessioned2016-05-13T09:50:35Z
dc.date.available2016-05-13T09:50:35Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864831305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64077
dc.description.abstractPředmětem této Diplomové práce "Posouzení dopravního spojení obce Líbeznice s mezinárodní silnicí E55" je zhodnotit rizika jednotlivých tras spojení. Nejdříve si tedy rozebereme řešené území a jeho okolí. Následně se zaměříme na jednotlivé trasy a na jejich parametry. Dalším krokem je určení jednotlivých segmentů a rizik, které v nich vznikají. V posledním kroku za pomocí rizikové analýzy a multikriteriální metody TUKP zhodnotíme varianty. Výsledkem těchto dvou metod je výběr optimální trasy vzhledem k životnímu prostředí a všeobecné spokojenosti.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis "Assessment of Transport Links between Líbeznice and the International Road E55" is to evaluate the risks of individual connection lines. First of all I will analyse the area in question and its surroundings, Subsequently I will focus on individual lines and on their parameters. Next step is to determine particular segments and risks arising for them. In the last step I will assess options using risk analysis and TUKP multi-criteria method. These two methods will result in choosing the optimal route considering environment and general satisfaction.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTUKP,analýza,Líbeznice,trasa,variantacze
dc.subjectTUKP,analysis,links,choosing,roadeng
dc.titlePosouzení dopravního spojení obce Líbeznice s mezinárodní silnicí E55cze
dc.titleAssessment of Transport Links Between Libeznice and the International Road E55eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-22
dc.contributor.refereeHöfler Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record