Show simple item record

GIS Approach in Vehicle Route Optimization for Residential Recyclables Collectiondc.contributor.advisorCheu Ruey (Kelvin)
dc.contributor.authorKůs Karel
dc.date.accessioned2016-05-13T09:50:26Z
dc.date.available2016-05-13T09:50:26Z
dc.date.issued2015-05-02
dc.identifierKOS-587864783705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64072
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení využití geografických informačních systémů (GIS) pro nalezení optimálního trasování svozu recyklovatelného materiálu v městské aglomeraci. Problematika svozu recyklovaného materiálu je součástí reverzní logistiky, která vyžaduje specifický přístup pro nalezení optimálního trasování. Nárůst podílu recyklovaného materiálu na celkové produkci odpadu a vysoké přepravní náklady na svoz jsou hlavní motivací pro hledání nových metod optimalizace tras vozidel. Podstatou softwaru GIS je schopnost propojení datové vrstvy s předdefinovanou mapovou vrstvou, což umožňuje analýzu a návrh tras obslužných vozidel dle různých kritérií. V této diplomové práci je využit software ArcGIS s rozšířením Network Analyst k analýze a optimalizaci svozových tras, které jsou součástí vybrané pracovní směny ve městě El Paso, Texas, USA. V rámci optimalizační úlohy byl vytvořen matematický model pro určení časových nároků na svoz recyklovaného materiálu. Model zohledňuje jak podíl participujících účastníků v konkrétní den svozu, tak i časové ztráty způsobené odbočováním a obraty vozidla do protisměru. Rozšíření Network Analyst nebylo původně vyvinuto pro řešení úloh optimálního trasování s vysokou hustotou sběrných míst, práce proto představuje metodu, která umožňuje toto omezení odstranit, aby bylo možné obdržet přijatelné řešení optimalizační úlohy. Aplikací této metody na vybranou pracovní směnu byly vytvořeny nové sběrné trasy, které byly porovnány s existujícím řešením.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on evaluation of utilization of Geographic Information Systems (GIS) for solving the residential recyclables collection routing problems. Recyclables collection is considered as a part of reverse logistics to which a specific routing problem is connected. Rise of recycling rate in recent years, and always high transportation costs are the main drivers for looking for the new methods how to optimize routing in residential recyclables collection. Geospatial relation of data by Geographic Information Systems (GIS) software can be used to design and analyze the routing strategy. In this thesis ArcGIS and its Network Analyst extension is used to analyze potential routing improvement in one selected recyclables collection shift in El Paso, Texas. Equation describing the time requirements for the process of recyclables collection with the consideration of effects of set-out rate and turns was established. Despite that the Network Analyst was not designed for solving high density routing tasks of this kind, an approach to obtain acceptable routing solution by this ArcGIS extension was developed. By applying this approach on the selected recyclables collection shift it was found that comparable, routing solution can be obtained. In the end, possible ways how to improve this approach to make the Network Analyst to perform even better in high density routing task is presented together with suggested changes in the investigated collection shift.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectrecyklace, sběr recyklovaného materiálu, městská aglomerace, GIS, ArcGIS Network Analyst, optimální trasovánícze
dc.subjectrecycling, residential recyclables collection, GIS, ArcGIS Network Analyst, MSW, vehicle routing, arc routing problemeng
dc.titleVyužití GIS pro optimalizaci tras sběru recyklovatelného materiálucze
dc.titleGIS Approach in Vehicle Route Optimization for Residential Recyclables Collectioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-05-05
dc.contributor.refereeVařacha Pavel
theses.degree.disciplineDoprava a logistické systémycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record