Show simple item record

Tools for Control and Evaluation of Microindentation Tests

dc.contributor.advisorKytýř Daniel
dc.contributor.authorFenclová Nela
dc.date.accessioned2016-05-13T09:50:00Z
dc.date.available2016-05-13T09:50:00Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864744505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64050
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá návrhem, výrobou a zprovozněním indentačního zařízení schopného indentace při nízkém zatížení metodou Vickers. Za tímto účelem byly navrženy dva způsoby zatěžování, první mód pro zatěžování konstantní silou při osazení indentoru závažím a druhý mód pro zatěžování řízené silou. Pro řízení indentačního zařízení technologií CNC byl vybrán modul LinuxCNC verze 2.6.4. Pro oba způsoby zatěžování vzniklo vlastní uživatelské rozhraní. Pro kontrolu správné funkce indentoru a vyhodnocovacích procedur bylo provedeno měření na referenční tvrdoměrné destičce. Toto měření dokázalo plnou funkčnost indentačního zařízení při nízkých zatěžovacích silách. Chyba měření byla mnohem menší, než chyba předepsaná normou.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with development of control and evaluation tools for micro and low load indentation tests. Presented experimental setup allows to perform automated indentation testing in i) dead weight testing mode and ii) force-driven instrumented indentation. Custom designed instrumented indentation device was equipped by a control software based on GNU/Linux with real-time kernel. Stand alone application for device control was developed using numerical control programming language together with glade virtual control panel for graphic user interface. Calibration measurement using reference hardness block proven a high reliability of the experimental setup. Overall measurement error was significantly lower than error prescribed by the standards.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectinstrumentovaná indentace, tvrdost podle Vickerse, řízení laboratorních zařízení, automatizované měření tvrdosticze
dc.subjectinstrumented indentation, Vickers hardness, control of measuring equipment, hardness measurement automatizationeng
dc.titleNástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušekcze
dc.titleTools for Control and Evaluation of Microindentation Testseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeŠepitka Josef
theses.degree.disciplineInženýrská informatika v dopravě a spojíchcze
theses.degree.grantorústav mechaniky a materiálůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record