Show simple item record

Public Transport Transfer Solution in Sulice

dc.contributor.advisorJareš Martin
dc.contributor.authorNič Radek
dc.date.accessioned2016-05-13T09:49:39Z
dc.date.available2016-05-13T09:49:39Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.identifierKOS-587864737405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64035
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Řešení přestupního uzlu veřejné dopravy v oblasti Sulice" je vyřešit dlouhodobě nevyhovují stav příměstské autobusové dopravy v oblasti Sulice, která spadá do systému Pražské integrované dopravy. Hlavními problémy jsou nedostatečná dopravní obslužnost, chybějící spojení mezi oblastí Sulice a hlavním městem Prahou a nepravidelné intervaly spojů. Řešením je vytvořit pravidelný interval dotčených autobusových linek, zrekonstruovat řešenou křižovatku na přestupní uzel a docílit tím zkvalitnění dopravní obsluhy s využitím přestupu.cze
dc.description.abstractThe main theme of this Master thesis "Public transport transfer solution in Sulice" is to solve the long-term inconvenient condition of suburban public transport in location Sulice, which belongs to the Prague integrated transport system. The main problems are insufficient transport service, missing connections between Sulice and Prague and irregular intervals of connections. The solution is to make regular interval of offended lines, rebuild the solved crossroad to the transfer point and achieve better transport service with using transfer.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectintegrovaný dopravní systém, dopravní obslužnost, křižovatka, přestupní uzel, spoje, interval, návaznostcze
dc.subjectintegrated traffic system, transport service, crossroad, transfer point, connections, interval, continuityeng
dc.titleŘešení přestupního uzlu veřejné dopravy v oblasti Sulicecze
dc.titlePublic Transport Transfer Solution in Suliceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-30
dc.contributor.refereeChmela Petr
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record