Show simple item record

The Influence of the Northwestern Part MO on Air Quality in Prague

dc.contributor.advisorNeubergová Kristýna
dc.contributor.authorJelínková Barbara
dc.date.accessioned2016-05-13T09:49:34Z
dc.date.available2016-05-13T09:49:34Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864736305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64031
dc.description.abstractDiplomová práce řeší vliv severozápadní části Městského okruhu na znečištění ovzduší. Je zde popsán podrobný vývoj MO, znečišťující látky vyprodukované mobilními zdroji a jejich možné výpočty v rozdílných emisních modelech. Dále byly provedeny tři srovnávací jízdy, na jejichž základě, je následně v programu MEFA 13 zhodnocen přínos otevření tunelového komplexu Blanka na kvalitu ovzduší.cze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is focused on northwestern part of Ring road and his influence on air pollution. There is described Ring road in detail, traffic emissions and difference emission models. There were three comperative drives and in program MEFA 13 was evaluated opening Blanka tunnel complex on air quality.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectEmisní model, znečištění ovzduší, Městský okruh, MEFA 13cze
dc.subjectEmission model, air pollution, Ring road, MEFA 13eng
dc.titleVliv severozápadní části MO na kvalitu ovzduší v Prazecze
dc.titleThe Influence of the Northwestern Part MO on Air Quality in Pragueeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-22
dc.contributor.refereeJareš Radek
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record