Show simple item record

Influence of Fare Collection Systems on Travel Time of Public Transport Lines

dc.contributor.advisorJacura Martin
dc.contributor.authorJandová Tereza
dc.date.accessioned2016-05-13T09:48:52Z
dc.date.available2016-05-13T09:48:52Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864438505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63998
dc.description.abstractCílem diplomové práce "Vliv odbavovacích systémů na cestovní dobu linek MHD" je zanalyzování současných odbavovacích systémů užívaných v České republice a porovnání dvou základních typů odbavení z hlediska vlivu na cestovní dobu linek městské hromadné dopravy. Pro toto srovnání byla provedena dvě místní šetření v Děčíně a v Praze, kde jsou rozdílné tarify a systémy odbavování cestujících. Sledována byla především doba nástupu cestujících.cze
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis "Influence of Fare Collection Systems on Travel Time of Public Transport Lines" is to analyse fare collection systems which are used in the Czech Republic and to compare two basic types of fare collection systems in terms of influence on travel time of public transport lines. Two researches were made for the comparison in Děčín and Prague, because there are two different fare collection systems. Especially I was interested in boarding time of passengers.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMěstská hromadná doprava, odbavovací systémy, dopravní podniky ČR, přepravní kontrolacze
dc.subjectPublic transport, Fare collection systems, Public transit company in Czech Republic, Transit Inspectioneng
dc.titleVliv odbavovacích systémů na cestovní dobu linek MHDcze
dc.titleInfluence of Fare Collection Systems on Travel Time of Public Transport Lineseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-30
dc.contributor.refereeNovotný Ivo
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record