Show simple item record

Design of Screening System for Transatlantic Container Transportdc.contributor.advisorCheu Ruey (Kelvin)
dc.contributor.authorJizba Michal
dc.date.accessioned2016-05-13T09:48:09Z
dc.date.available2016-05-13T09:48:09Z
dc.date.issued2015-05-01
dc.identifierKOS-587864423605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63966
dc.description.abstractNámořní kontejnerová přeprava může být jako zásadní prvek mezinárodního obchodu atraktivním terčem pro činy ohrožující bezpečnost, např. pašování, pirátství nebo terorismus. Jedním z hlavních témat bezpečnosti námořní přepravy je screening kontejnerů v přístavech, na který se tato diplomová práce zaměřuje. Jejím cílem je zkoumat efektivitu rozdílných přístupů k návrhu screeningových systémů pomocí počítačové simulace. Úvodní část práce poskytuje přehled současných souvisejících zákonů a požadavků, technické vybavení pro screening a související procesy probíhající v přístavech. Následně se práce zaměřuje na simulaci tří modelů konrolních stanovišť screeningu, které odpovídají převládajícím přístupům ke screeningu, v simulačním software Arena. Simulované případy reprezentují přepravu kontejnerů transatlantickým námořním spojením z Evropské unie do Spojených států amerických. Výsledky simulace jsou poté analyzovány pro získání poznatků týkajících se provozu bezpečnostního stanoviště screeningu. Na jejich základě jsou v závěru práce uvedena doporučení týkající se implementace systémů screeningu v kontejnerových terminálech, a to jak pro zákonodárce, tak pro projektanty kontejnerových terminálů.cze
dc.description.abstractMaritime container transport plays a major role in international trade. As such, it can be an attractive target of acts of unlawful interference, e.g., smuggling, piracy or terrorism. One major issue of maritime security is the container screening at ports, which is the main focus of this thesis. The goal of this thesis is to study the efficiency of different designs of screening systems using simulation. The literature review covers contemporary laws and requirements, container screening equipment and processes related to screening that take place in seaports. Next, operation of three screening checkpoints models, which symbolize predominant approaches to container screening, is simulated in Arena Simulation Software. The simulated cases are a representation of shipping containers through the transatlantic route from the European Union to the United States. The results are subsequently analyzed in order to gain insight into various aspects of checkpoint operation. Furthermore, recommendations on implementation of container screening at maritime terminals are provided to both policy makers and terminal designers.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectscreening kontejnerů, bezpečnost námořní přepravy, provoz kontejnerového terminálu, simulační software Arena, bezpečnostní stanovištěcze
dc.subjectcontainer screening, maritime security, container terminal operations, Arena Simulation Software, security checkpointeng
dc.titleNávrh systému screeningu kontejnerů v transatlantické přepravěcze
dc.titleDesign of Screening System for Transatlantic Container Transporteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-05-05
dc.contributor.refereeVařacha Pavel
theses.degree.disciplineDoprava a logistické systémycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record