Show simple item record

Baggage Handling at LKPRdc.contributor.advisorFajt Vladimír
dc.contributor.authorNehasil Karel
dc.date.accessioned2016-05-13T09:47:36Z
dc.date.available2016-05-13T09:47:36Z
dc.date.issued2015-08-23
dc.identifierKOS-587864298905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63939
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce si klade za cíl popsat a přiblížit opomíjenou tématiku v oblasti letecké dopravy a tou je - Proces odbavení zavazadel, se zaměřením na LKPR. Jednotlivé kapitoly se věnují konkrétním činnostem, zastřešujícím průběh odbavení zavazadel. Za poodhalením odbavení na přepážkách letiště, následuje detailní popis funkce stěžejního pracoviště odbavení - třídírny. Práce se nevyhýbá konfrontaci historických dat, týkajících se odbavení, s výhledem do budoucna a nezapomíná ani zdůraznit nepostradatelný lidský prvek v uvedeném technologickém řetězci. Bakalářská práce je zpracována na základě shromážděných údajů od letištních odborníků a studijních materiálů. Další poznatky jsou získané během několika měsíční brigády na letišti. Výsledný text je kompilací takto získaných a v praxi ověřených poznatků.cze
dc.description.abstractSubmitted bachelor thesis aims to describe neglected themes in air transport - baggage process focusing at LKPR. Each chapter is focused on specific activities covering the baggage handling process. The thesis describes activities at check-in desk, baggage security control and sorting hall in detail. Further compares historical data regarding proces of dispatch and also its future aspect. Thesis emphasize indispensable human element in this technological chain. Bachelor thesis is based on the collected information recieved from the experts during the excursions at the Prague airport, educational materials and the personal information collected during several months of part - time job.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectproces odbavení zavazadel, třídění zavazadel, bezpečnostní kontrola, Letiště Prahacze
dc.subjectbaggage handling system, baggage sorting, security check, Prague Airporteng
dc.titleProces odbavení zavazadel na LKPRcze
dc.titleBaggage Handling at LKPReng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-09-10
dc.contributor.refereeCeeh Václav
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record