Show simple item record

Analysis of automated handling of passengersdc.contributor.advisorSkolilová Petra
dc.contributor.authorHanzlová Alena
dc.date.accessioned2016-05-13T09:46:25Z
dc.date.available2016-05-13T09:46:25Z
dc.date.issued2014-11-28
dc.identifierKOS-587864082905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63877
dc.description.abstractObsahem této práce je přiblížení problematiky výběru automatizovaného a personifikovaného odbavení cestujících z pohledu letecké společnosti. V diplomové práci se zabývám historickým vývojem samotného odbavení od počátků až po moderní technologie a vývojem leteckých dokumentů (např. palubní vstupenka, letenka.) Dále v práci porovnávám způsoby odbavení pomocí tří analýz. SWOT analýza, nákladová analýza a multikriteriální analýza automatizované a personifikované odbavení cestujících kterými se snažím vyjádřit jaká kombinace odbavení je pro danou leteckou společnost nejvýhodnější z hlediska ekonomiky, provozu, efektivnosti a samotné politiky společnosticze
dc.description.abstractThe content of this work is to approach the problems of choice and personified automated passenger clearance from the perspective of the airline. In his diploma thesis deals with the historical development itself clearance from the beginnings to the modern technology and the development of aviation documents (eg. Boarding pass, ticket) Furthermore, in ways I compare clearance through three analyzes. SWOT analysis, cost analysis and multi-criteria analysis and personalized automated passenger clearance which I try to express what combination of clearance is for the best airline in terms of economics, operations, and effectiveness of the policy of companyeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjecthistory of passenger handling, development of aviation documents, analysis of automated handling, analysis of personified handling, assessment analysiscze
dc.subjecthistorie odbavení cestujících, vývoj leteckých dokumentů, analýza automatizovaného a personifikovaného odbavení, vyhodnocení analýzeng
dc.titleAnalýza automatizovaného odbavení cestujícíchcze
dc.titleAnalysis of automated handling of passengerseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-14
dc.contributor.refereeJelínek Radek
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record