Show simple item record

Electronic commerce and trends in the distribution of goodsdc.contributor.advisorZdvořák Pavel
dc.contributor.authorRichter Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T09:45:58Z
dc.date.available2016-05-13T09:45:58Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.identifierKOS-578331506605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63860
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší problematiku elektronického obchodování v kontextu se současnými a moderními trendy v distribuci zboží. Práce poskytuje ucelený teoretický přehled o historii a faktech z oblasti elektronického obchodování, distribuce a logistiky, jakožto i o právních a technických aspektech vybraných oblastí. Prostřednictvím SWOT analýz kamenných a internetových obchodů je identifikován takový obchodní model, ve kterém je pro zákazníka výhodnější nákup zboží realizovat. Na základě provedeného kriteriálního hodnocení poskytovaných služeb vybraných přepravních společností působících v České republice je vyhodnocena nejlepší přepravní společnost. V oblasti alternativních distribučních modelů jsou představeny především samoobslužné zásilkové terminály a je prezentován návrh na jejich efektivnější využití v prostředí elektronického obchodování. Provedený průzkum veřejného mínění poskytuje podklad pro ověření stanovených hypotéz a mapuje nákupní chování zákazníků internetových obchodů v České republice.cze
dc.description.abstractThis thesis examines the various aspects of electronic commerce in the context of current and modern trends in the distribution of goods. The paper contains a comprehensive overview of the theory and history of and various facts relating to electronic commerce, distribution, and logistics as well as an overview of selected legal and technical issues. SWOT analyses of both brick-and-mortar and e-shops are used to identify a business model in which making purchases is more advantageous for customers. A criteria-based assessment of services provided by selected firms is used to identify the best package delivery company in the Czech Republic. As regards alternative distribution models, the thesis focuses on presenting self-service parcel terminals, including a proposal for improving their effectiveness with regard to electronic commerce. Further, the thesis presents the results of a public opinion survey carried out to verify hypotheses proposed in the thesis and to map shopping patterns of customers of e-shops in the Czech Republic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectElektronické obchodování, internetový obchod, SWOT analýza, distribuce, přeprava, zásilka, zboží, samoobslužný zásilkový terminál, legislativa, průzkum.cze
dc.subjectElectronic commerce, e-shop, SWOT analysis, distribution, transport, parcel, goods, self-service parcel terminal, legislation, survey.eng
dc.titleElektronické obchodování a trendy v distribuci zbožícze
dc.titleElectronic commerce and trends in the distribution of goodseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeZmatlík Jiří
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record