Show simple item record

Opportunities for Long-Distance Rail Transport in the Czech Republic

dc.contributor.advisorJanoš Vít
dc.contributor.authorBuzák Jan
dc.date.accessioned2016-05-13T09:45:37Z
dc.date.available2016-05-13T09:45:37Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-578331454305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63848
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout a prakticky ověřit způsob hodnocení příležitostí dálkové železniční dopravy v České republice založený na principech a metodách makroskopického dopravního modelování. Na základě analýzy veřejně dostupných dat o přepravní poptávce a parametrů spojení veřejnou a individuální automobilovou dopravou je s využitím softwaru PTV VISUM nejprve zkonstruován zjednodušený dopravní model ČR, jenž je následně využit pro vymezení příležitostí a kvantifikaci přínosů konkrétního navrženého provozního opatření v dálkové železniční dopravě.cze
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to design a method for opportunities evaluation in the field of long-distance rail transport in the Czech Republic. Initially, a detailed analysis of the transport demand and supply for both public and private transport is carried out. In the next step, a simplified transport network and transport demand models are designed using the software program PTV VISUM. Finally, the method for opportunities evaluation and quantification based on the transport demand model outputs is defined and employed in order to evaluate possible benefits of a proposed particular modification of the rail transport supply.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectveřejná doprava, dálková železniční doprava, individuální automobilová doprava, přepravní poptávka, makroskopický dopravní model, PTV VISUM, LOGIT, příležitost železniční dopravy, analýza cestovní doby, dělba přepravní práce, modal splitcze
dc.subjectpublic transport, long-distance rail transport, private transport, macroscopic modelling, transport demand, transport demand model, transport supply, transport network model, PTV VISUM, LOGIT, opportunities for rail transport, travel time analysis, modal spliteng
dc.titleHodnocení příležitostí dálkové železniční dopravy v České republicecze
dc.titleOpportunities for Long-Distance Rail Transport in the Czech Republiceng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeVichta František
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record