Show simple item record

The study of stress state of the fractured tibia with a clamp with shape memory

dc.contributor.advisorJírová Jitka
dc.contributor.authorČišecký Jakub
dc.date.accessioned2016-05-13T09:44:47Z
dc.date.available2016-05-13T09:44:47Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-561972156605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63823
dc.description.abstractPři dopravních nehodách dochází často ke komplikovaným zlomeninám, které se léčí pomocí vnitřní osteosyntézy. Vzhledem k vlastnostem materiálů s tvarovou pamětí lze předpokládat, že aplikace osteosyntetické spony vyrobené z těchto materiálů, bude mít příznivý vliv na srůstání kostí. Cílem této práce je provést studii napjatosti zlomeniny tibie se sponou z materiálu s tvarovou pamětí. V práci je popsáno užití vnitřní osteosyntézy k léčbě zlomenin. Dále se podrobně zabývá materiály s tvarovou pamětí, jejich aplikací v medicíně a biokompatibilitou implantátů ze slitiny niklu a titanu. Na závěr je popsáno sestavení geometrického a numerického modelu zlomeniny tibie a spony. K tomuto účelu je využit program ANSYS Workbench 15.0, ve kterém je možné simulovat superelastické a tvarově paměťové chování materiálu, ze kterého je spona vytvořena.cze
dc.description.abstractTraffic accidents often lead to complicated fractures, which are cured by internal osteosynthesis. According to characteristics of shape memory materials it can be assumed that application of an osteosynthetic clamp made from these materials, will have a positive effect on healing of the bone. The goal of this thesis is to perform a study about stress of fractured tibia with a clamp made from shape memory materials. The application of internal osteosynthesis for healing fractures is also described in the thesis. Furthermore the shape memory materials, its application in medicine and biocompatible materials made from alloy of nickel and titan are discussed in more detail. In the end there is described the process of assembling the geometrical and numerical model of the fractured tibia and of the clamp. Software ANSYS Workbench 15.0 is used for these purposes, because it is capable of simulating behavior of superelastic and shape memory materials, from which the clamp is made.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecttibie, Ansys Workbench, MKP, biokompatibilitia, implantát, spona, SMA, SUPE, MEFFcze
dc.subjecttibie, Ansys Workbench, MKP, biocompatibility, implants, bones, clamp, SMA, SUPE, MEFFeng
dc.titleStudie napjatosti zlomeniny tibie se sponou z materiálu s tvarovou pamětícze
dc.titleThe study of stress state of the fractured tibia with a clamp with shape memoryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-01-13
dc.contributor.refereeRadová Zuzana
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky a materiálůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record