Show simple item record

Trends in GA with the Application for the Aerodrome JASNA Development

dc.contributor.advisorKazda Antonín
dc.contributor.authorMikloš Marián
dc.date.accessioned2016-05-13T09:44:23Z
dc.date.available2016-05-13T09:44:23Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-547164690605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63801
dc.description.abstractV tejto práci je analyzovaný súčasný stav všeobecného letectva na území Slovenskej republiky s aplikovaním na možný rozvoj letiska Jasna. Pri analyzovaní všeobecného letectva sa vychádzalo z počtu nalietaných hodín spadajúcich do jednotlivých aktivít všeobecného letectva, počtu lietadiel zapísaných v leteckom registri SR, počtu vydaných pilotných licencií leteckým úradom SR a zhrnutím počtu letísk s ich rozdelením do jednotlivých kategórií. Pri analýze nalietaných hodín bola použitá metóda lineárnej regresie. Analýza všeobecného letectva sa zakomponovala do stavebno-technického posúdenia letiska Jasna.cze
dc.description.abstractIn this work the current state of general aviation in the Slovakia to the implementation of the possible development of the Aerodrome Jasna is analyzed. When analyzing general aviation is based on the number of hours flown falling into individual activities of general aviation, the number of aircraft registered in the aircraft register of the Slovak Republic, the number of pilot licenses issued by the Civil Aviation Authority of the Slovak Republic and summarizes the number of airports with their division into categories. When analyzing the hours flown method was used linear regression. The analysis of general aviation is incorporated into civil engineering and technical assessment of the Aerodrome Jasna.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectvšeobecné letectvo, letisko Jasna, prekážkové roviny, ochranné pásma, vizuálne navigačné prostriedkycze
dc.subjectgeneral aviation, aerodrome Jasna, obstacle limitation surfaces, runway protection zone, visual aids to navigationeng
dc.titleTrendy vývoje všeobecného letectví s aplikací na rozvoj letiště JASNAcze
dc.titleTrends in GA with the Application for the Aerodrome JASNA Developmenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-01-20
dc.contributor.refereeNěmec Vladimír
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record