Show simple item record

Design of a System for Automatic Classification of Traffic Flow

dc.contributor.advisorFaltus Vladimír
dc.contributor.authorKratochvilová Veronika
dc.date.accessioned2016-05-13T09:43:51Z
dc.date.available2016-05-13T09:43:51Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-515048386205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63776
dc.description.abstractV této bakalářské práci je rozebrán teoretický základ k tématu klasifikace dopravního proudu a následně vytvořen vlastní myšlenkový návrh a implementován systém, který automaticky klasifikuje dopravní proud pomocí stupňů dopravy a následně o dopravní situaci informuje řidiče. V první kapitole se seznamujeme s veličinami dopravního proudu a s detektory, které lze použít k měření pro určení stupně dopravy. Druhá kapitola pojednává o dopravních informačních systémech zejména pro řidiče, o způsobech, jak můžeme informace předávat, a uvádí příklady systémů, které jsou aplikovány v ČR i v zahraničí. Ve třetí kapitole se již zpracovává samotný návrh. Volí se parametry systému, architektura a vznikají algoritmy dílčích procesů. Část je věnována sběru potřebných dat terénním měřením. Čtvrtá kapitola obsahuje implementaci navržených algoritmů na prostředí řídicích systémů. V páté kapitole je uvedena analýza spolehlivosti systému.cze
dc.description.abstractIn this bachelor´s paper, a theoretical knowledge background for the classification of the traffic flow is introduced. Then an original concept is created and a system, which automatically classifies the traffic and informs the drivers, is implemented. The first chapter deals with the units used to describe traffic and the detectors used to determine the quality level of traffic. The second chapter discusses traffic information systems for drivers and the means to pass the information along. Furthermore, examples of information systems applied in the Czech republic and abroad are introduced. The third chapter handles the design itself. Parameters of the system are selected, hierarchy and algorithms are invented. Part of the chapter is dedicated to collecting of the essential data by field surveying. The fourth chapter includes the implementation for control systems. The fifth chapter analyses reliability of the created system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectDopravní proud, indukční smyčka, intenzita dopravy, klasifikace dopravy, proměnná informační tabule, rychlost, stupeň dopravy.cze
dc.subjectTraffic flow, inductive-loop detector, intensity of traffic, classification of traffic, variable information board, speed, quality level of traffic.eng
dc.titleNávrh systému pro automatickou klasifikaci dopravního prouducze
dc.titleDesign of a System for Automatic Classification of Traffic Floweng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-01-14
dc.contributor.refereeMichek Jan
theses.degree.disciplineAutomatizace a informatikacze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record