Show simple item record

Safety of transported goods in multimodal transportdc.contributor.advisorBínová Helena
dc.contributor.authorValenta Zdeněk
dc.date.accessioned2016-05-13T09:43:50Z
dc.date.available2016-05-13T09:43:50Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-510485904305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63774
dc.description.abstractCílem této práce je porovnat a vyhodnotit hrozící nebezpečí při přepravě zboží v multimodální dopravě. Multimodální doprava je doprava dvěma a více dopravními prostředky, a proto je třeba při zajišťování zboží přihlížet ke všem dopravním prostředkům, které budou použity, a k nebezpečím, které můžeme předpokládat. V teoretické části jsou uvedeny druhy nebezpečí, které mohou při přepravě nastat, a také typy zabezpečení u jednotlivých druhů přepravy. V poslední kapitole jsou tyto typy zabezpečení porovnány a vyhodnoceny.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to compare and to assess imminent dangers by transport of goods in multimodal transport. Multimodal transport is transport by two and more means of transport and therefore is needed by securing of goods to take into consideration all means of transport which will be used and dangers which can be presumed. In the theoretical part there are mentioned kinds of danger which can occur by the transport and also types of securing by particular types of transport. In the last chapter these types of securing are compared and assessed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmultimodální doprava, ISO kontejner, RFID, smart kontejnercze
dc.subjectmultimodal transport, ISO container, RFID, smart containereng
dc.titleBezpečnost přepravovaných věcí v multimodální dopravěcze
dc.titleSafety of transported goods in multimodal transporteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-14
dc.contributor.refereeLison Vladimír
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record