Show simple item record

Analysis of WMS implementation to wholesale supply chain processes'dc.contributor.advisorSkolilová Petra
dc.contributor.authorMalios Patrik
dc.date.accessioned2016-05-13T09:43:43Z
dc.date.available2016-05-13T09:43:43Z
dc.date.issued2014-05-05
dc.identifierKOS-495558599305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63769
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "ANALÝZA IMPLEMENTACE WMS DO LOGISTICKÝCH PROCESŮ VELKOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ" je především komplexní analýza implementace jednotlivých modulů systému WMS do různých částí supply chainu velkoobchodních řetězců a vlastní integrace popsaných technologií. Zvláštní prostor je věnován zejména detailnímu rozboru implementačních prvků v počítačové simulaci pomocí programu FlexSim, jehož plná studentská verze byla autorovi výrobcem programu poskytnuta pro potřeby diplomové práce. V závěru práce je na základě provedených simulací shrnut přínos implementace warehouse management systémů pro supply chain velkoobchodních řetězců.cze
dc.description.abstractSubject of diploma thesis "ANALYSIS OF WMS IMPLEMENTATION TO WHOLESALE SUPPLY CHAIN PROCESSES'" is a complex analysis of implementing WMS into various parts of wholesale supply chains and the integration of described technologies. Special attention is dedicated to detailed analysis of implementing elements in computer-based simulation by FlexSim software, of which a full educational version was granted to the author for the purposes of diploma thesis. In conclusion, based on developed simulations, is a summary of beneficial effects that the implementation of warehouse management system had on wholesale supply chain.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectWarehouse Management System, Supply Chain, velkoobchodní řetězec, logistika, simulace, FlexSim, optimalizacecze
dc.subjectWarehouse Management System, Supply Chain, wholesale, logistics, simulation, FlexSim, optimizationeng
dc.titleAnalýza implementace WMS do logistických procesů velkoobchodních řetězcůcze
dc.titleAnalysis of WMS implementation to wholesale supply chain processes'eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-14
dc.contributor.refereeHammer Miloš
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record