Show simple item record

The spare parts' availability and logistic warehousesdc.contributor.advisorMocková Denisa
dc.contributor.authorVondra Leoš
dc.date.accessioned2016-05-13T09:43:15Z
dc.date.available2016-05-13T09:43:15Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-471787585105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63746
dc.description.abstractPředmětem a cílem diplomové práce je problematika měření disponibility náhradních dílů logistických skladů a návrh zlepšení hodnocení disponibility náhradních dílů. Dále jsou objasněny hlavní pojmy z oblasti logistiky a metody sledování výkonů logistiky. Je popsán tok náhradních dílů, informací a informační systémy používané ve vybrané společnosti, u které následně tato práce poukazuje na možná zlepšení stávajícího stavu měření disponibility náhradních dílů. Hlavní část je zaměřena na definování disponibility jako ukazatele logistiky a návrh měření disponibility na úrovni logistických skladů.cze
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is an issue of spare parts availability measurements at logistics warehouses level and an improvement proposal of spare parts availability assessment. Further, key terms from logistics and its performance monitoring methods are clarified. It describes the flow of spare parts, information and information systems, used in a selected company, to which this thesis points and also offers possible improvements of a current state of measuring the spare parts availability. The main part is focused on defining the availability as the logistics indicator and on new system of availability measurement at warehouses level.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectdisponibilita, logistické centrum, distribuční centrum, logistika, logistický kontrolingcze
dc.subjectavailibility, logistics centre, distribution centre, logistics, logistics controllingeng
dc.titleDisponibilita náhradních dílů a logistické skladycze
dc.titleThe spare parts' availability and logistic warehouseseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-14
dc.contributor.refereeRadoň Tomáš
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record