Show simple item record

Project of turbochargers assembly

dc.contributor.advisorPreclík Vratislav
dc.contributor.authorVelhartický Ondřej
dc.date.accessioned2016-05-13T08:29:57Z
dc.date.available2016-05-13T08:29:57Z
dc.date.issued2016-01-07
dc.identifierKOS-695599835305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63736
dc.description.abstractBakalářská práce je vypracována na téma Projekt montáže turbodmychadel. Hlavním úkolem této práce je vytvořit technologický projekt pro rozšíření výrobní kapacity tzv. "Malé montáže", kterou v současné době tvoří jedna montážní linka. Projekt počítá s rozšířením na dvě montážní linky situovaných v rámci možností prostoru stávající montáže. Novým uspořádáním pracoviště a rozdělením jedné stávající montážní linky na nově dvě linky je především přínos ve zvýšení výrobní kapacity montáže, ale také je možné vyrábět dvě typové řady dmychadel najednou na oddělených pracovištích. Zlepšení nastalo též v logistice a zjednodušení materiálových toků (zkrácení bez křížení).cze
dc.description.abstractThe thesis is elaborated on theme "Project of assembly of turbochargers" . The main goal of this work is to create a technological project for the expansion of productive capacity, so called "Small assembly ", which currently consists of one assembly line. The project counts with the extension of one assembly line into two assembly lines, which are situated within the possibilities of the existing installation. The new setup of workplace and division of one existing assembly lines into two new lines increases the productive capacity of the assembly and It's the main benefit of this project. But It is also possible to produce two series of turbochargers simultaneously at separate workplaces. Improvement is also recognised in logistics and simplification of material flow (shortening without crossing).eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectturbodmychadlo montáž technologický projekt montážní linka logistický tok výpočet výrobní kapacitycze
dc.subjectturbocharger assembly technological project assembly line logistic flow calculation of producuctioneng
dc.titleProjekt montáže turbodmychadelcze
dc.titleProject of turbochargers assemblyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-18
dc.contributor.refereePrihara Alexandr
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record