Show simple item record

Upgrading technology selected componentsdc.contributor.advisorRázek Vítězslav
dc.contributor.authorTichý Aleš
dc.date.accessioned2016-05-13T08:28:35Z
dc.date.available2016-05-13T08:28:35Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.identifierKOS-587865257005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63684
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je inovace stávající, již nedostačující, výrobní technologie vybraných dílů. V práci jsou uvedeny výhody CNC obrábění proti konvenčnímu způsobu a využití CAD/CAM systémů. Dále je zde obsažen popis a rozbor stávající technologie výroby na konvenčním soustruhu Škoda SUR 350 a návrhu nové technologie na CNC soustruhu Tornado T6M včetně jejich specifikací, výrobních postupů, řezných podmínek, časové náročnosti a u CNC soustruhu i vytvořených programů. Tyto technologie jsou pak porovnány z hlediska jejich časové náročnosti a přesnosti výroby.cze
dc.description.abstractSubject of this bachelor thesis is upgrading current, now insufficient, production technology of selected components. There are stated advantages of CNC machining against conventional machining and use of CAD/CAM systems. Furthermore thesis contains description and analysis of the current technology for conventional lathe Škoda SUR 350 and a draft of new technology for CNC lathe Tornado T6M including its specifications, production process, cutting conditions, time consumption and CNC programs. These two technologies are then compared in terms of time consumption and precision of production.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectinovace výroby,cnc,konvenční,CAD/CAM,Tornado T6M,výrobní postup,časová náročnost,výhody CNCcze
dc.subjectupgrading current technology,conventional,cnc,CAD/CAM,Tornado T6M,production process, time consumption,advantages of CNCeng
dc.titleInovace technologie výroby vybraných dílcůcze
dc.titleUpgrading technology selected componentseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-09-03
dc.contributor.refereeVilček Igor
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record