Show simple item record

Design of weldment for tests in production of rotating doors of project JHR

dc.contributor.advisorKolařík Ladislav
dc.contributor.authorHolák Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T08:25:43Z
dc.date.available2016-05-13T08:25:43Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifierKOS-587864477605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63592
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh svařovaného přípravku pro zkoušky ve výrobě projektu Jules Horowitz Reactor. Tento přípravek bude sloužit jako negativ originálních rámů dveří horkých komor, na kterých není možné tyto zkoušky provádět. V práci jsou rozebrány hlavní legislativní požadavky na svařované konstrukce a provedena analýza dveří a rámů včetně jejich příslušenství. U přípravku pro zkoušky ve výrobě je rozvedena celá předvýrobní fáze přípravy: rozbor použitých svařovacích metod, požadavky z výkresové dokumentace, klasifikace základních materiálů, které jsou pro zakázku přípravku použity; návod na sestavení plánu kontrol a zkoušek a svařovací dokumentace. Praktická část diplomové práce je postavena na vypracování bodů nutných pro výrobu a zahrnuje zpracování plánu kontrol a zkoušek a dále vypracování svařovací dokumentace pro tento přípravek. Závěr shrnuje veškeré poznatky z průběhu zpracovávání diplomové práce.cze
dc.description.abstractObjective of this diploma work is design of weldment for factory acceptance testing in production of Jules Horowitz Reactor. This weldment serve as a negative of original doors on which is not possible to perform the testing. In work are discussed main legislative requirements for welded structures and are analyzed doors, frames and their accessories. For factory testing is elaborated all pre-preparation stage: analysis of the welding methods, requirements for documentation, classification of base material and it weldability, which are used in the contract for the weldment; elaborating of plan of inspection and tests and welding documentation. The practical parts is based on elaborating of points required in the production and includes plan of inspections and tests and develop welding documentation for this weldment. At the end of the work will be perform a summary of all the knowledge from the course of work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectsvařování, obloukové svařování, zkoušky ve výrobě, přípravekcze
dc.subjectwelding, arc welding, factory acceptance testing, weldmenteng
dc.titleNávrh svařovacího přípravku pro zkoušky ve výrobě rotačních dveří projektu JHRcze
dc.titleDesign of weldment for tests in production of rotating doors of project JHReng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-08-31
dc.contributor.refereeHrabák Jan
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record