Show simple item record

Composite chromium coatingsdc.contributor.advisorKreibich Viktor
dc.contributor.authorSolar Václav
dc.date.accessioned2016-05-13T08:24:46Z
dc.date.available2016-05-13T08:24:46Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.identifierKOS-587864370905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63549
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních galvanických povlaků na bázi chromu pro aplikace na pístní kroužky. V první části se práce zabývá problematikou pístních kroužků a typy opotřebení. Dále je rozebrána problematika povrchových úprav používaných na pístní kroužky. Další část je věnována kompozitním povlakům na bázi chromu a řešení problémů s mícháním elektrolytů. V experimentální části je navrhnuto zařízení pro míchání kompozitní galvanické lázně. Toto zařízení by mělo eliminovat problémy způsobené částicemi v elektrolytu. Toto zařízení pracuje na principu ejektorového míchání a je zde porovnáváno s mícháním vzduchem, které se doposud používá. Je sledováno usazování částic během chromování a vliv intenzity míchání na množství vyloučeného korundu v chromovém povlaku a na celkovou vyloučenou tloušťku povlaku. Problém je řešen ve spolupráci s firmou Buzuluk, a.s., která je předním českým výrobcem pístních kroužků.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of compozite galvanic chromium based coatings for piston rings. First part of the thesis considers issue of piston rings and types of wear. Further analyzes problems of finishes used on the piston rings. Another section is devoted composite coatings based on chromium and problems with agitation of the electrolyte. In the experimental part it is suggested a device for agitation the composite electroplating bath. The device should eliminate the problems caused by particles in the electrolyte. This device works on the principle of the eductor mixing and there was compared with mixing air that still used. Deposition of particles is monitored during plating and the effect of the agitation intensity on the amount of excreted Al2O3 in chromium coatings and the general exclusion of the coating thickness. This issue has been solved in cooperation with Buzuluk,a.s.,the leading Czech manufacturer of piston rings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKlíčová slova: Kompozitní povlak, Pístní kroužek, Míchání lázně, Ejektor, Galvanika.cze
dc.subjectKeywords: Composite coating, Piston rings, Bath agitation, Eductor, Galvanization.eng
dc.titleKompozitní chromové povlakycze
dc.titleComposite chromium coatingseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-08-31
dc.contributor.refereeMašek Petr
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record